Zelfbouw Portaal Frees- en Boormachine: de Y-as
onderdelen De inmiddels bekende schrootbak bevatte onlangs weer enige onderdelen voor het project. Ditmaal een tweetal aluminium profielen met rechtgeleidingen en sleetjes. Ooit door THK met zorg gemaakt, nu lagen ze op de roestige bodem van een container met industrieel afval. De roest was besmettelijk, want de geleidingen waren plaatselijk al behoorlijk gebruind toen ik ze aantrof. Gelukkig boden WD40, een pannensponsje en een (fijn) schuurpapiertje uitkomst. De wagentjes werden gedemonteerd zodat de kogeltjes en hun banen gereinigd konden worden. Na een avondje hiermee in de weer geweest te zijn lagen er twee geleidingen van ongeveer 2 meter per stuk te wachten op een nieuw leven. Enkele bij het schroot aangetroffen L-vormige freesdelen werden ook maar 'gered' van een wisse omsmeltingsdood. Een kogelomloopspil uit het 'huismagazijn' completeerde de set onderdelen waaruit een Y-as portaal gemaakt kon worden.
De lengte van het portaal werd zo groot mogelijk gekozen want kleiner maken kan altijd nog! De lengte van de schroefspil was hier bepalend. Het THK profiel is aan beide uiteinden voorzien van een plaat. De ene plaat draagt een stappenmotor van hetzelfde type als reeds voor de X-tafel is gebruikt. De andere plaat biedt plaats aan een kogellager dat slechts tot doel heeft de spil te ondersteunen bij het draaien aan het handwieltje. De plaatjes geven een indruk van de uiteindelijke uitvoering. portaal
Hier een detailfoto van de slede en de motorkoppeling. De koppeling bestaat uit een busje met een gat van 1/4" voor de motoras en een gat van 8mm voor de kogelomloopspil. Gewoon op de draaibank geboord en geruimd in een opspanning. Het blijkt goed gelukt want er is geen sprake van enige slingering. Het tappen van de draad voor de M4 stelschroeven kostte overigens twee (botte) tapjes. Verwijderen van de resten bleek gelukkig eenvoudig. Met een harde pen laat zich het in het gat achtergebleven stukje tap goed tot gruis slaan. Zo kwam ik dus weer goed weg! Als laatste werden de freesdelen uit het onderdelenpakket nog even bewerkt tot poten. Deze zijn met zeskantbouten in de T-sleuven van het THK-profiel eraan bevestigd. De praktijk zal moeten uitwijzen of deze pootconstructie stevig genoeg is voor zijn doel. Zonodig is een versteviging ook snel gemaakt!
De volgende fase zal de Z-as zijn. De bedoeling is om met deze machine printplaten te kunnen frezen en boren, hetgeen dus een snellopende spil vereist. Daarnaast ligt het in de bedoeling er ook (licht) freeswerk in kunsstof en aluminium mee te kunnen doen. Het zal er dus wel op neer komen dat de Z-as een universele montageplaat krijgt waarop verschillende machinehouders kunnen worden gemonteerd. Gedacht wordt aan een hoogtoerige 'Dremel'-achtige (of zelfbouw) en een wat krachtigere bovenfrees.

Copyright © 2007 Michael Hompus